xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Power 6/55 Kết quả đặc

2022/05/26
(Thứ năm)

04 , 30 , 32 , 39 , 41 , 53


42


2022/05/24
(Thứ ba)

18 , 31 , 32 , 46 , 50 , 52


28


2022/05/21
(Thứ bảy)

19 , 32 , 38 , 40 , 45 , 48


2


2022/05/19
(Thứ năm)

03 , 06 , 31 , 40 , 47 , 54


8


2022/05/17
(Thứ ba)

11 , 17 , 25 , 29 , 45 , 48


53


2022/05/14
(Thứ bảy)

02 , 28 , 30 , 43 , 44 , 55


22


2022/05/12
(Thứ năm)

09 , 18 , 24 , 43 , 44 , 50


15


2022/05/10
(Thứ ba)

12 , 18 , 41 , 43 , 47 , 51


10


2022/05/07
(Thứ bảy)

15 , 32 , 33 , 36 , 43 , 46


31


2022/05/05
(Thứ năm)

27 , 29 , 33 , 39 , 47 , 53


55


2022/05/03
(Thứ ba)

01 , 22 , 38 , 48 , 49 , 53


42


2022/04/30
(Thứ bảy)

11 , 23 , 51 , 52 , 53 , 54


27


2022/04/28
(Thứ năm)

08 , 24 , 25 , 32 , 37 , 44


3


2022/04/26
(Thứ ba)

14 , 22 , 24 , 25 , 43 , 49


17


2022/04/23
(Thứ bảy)

03 , 27 , 36 , 41 , 49 , 55


18


2022/04/21
(Thứ năm)

21 , 24 , 27 , 34 , 38 , 42


46


2022/04/19
(Thứ ba)

02 , 07 , 13 , 28 , 29 , 34


39


2022/04/16
(Thứ bảy)

04 , 08 , 39 , 41 , 53 , 55


52


2022/04/14
(Thứ năm)

01 , 05 , 09 , 34 , 37 , 45


52


2022/04/12
(Thứ ba)

11 , 18 , 20 , 22 , 25 , 40


5


2022/04/09
(Thứ bảy)

02 , 03 , 19 , 28 , 42 , 45


12


2022/04/07
(Thứ năm)

06 , 14 , 15 , 25 , 29 , 32


41


2022/04/05
(Thứ ba)

05 , 18 , 26 , 36 , 43 , 44


45


2022/04/02
(Thứ bảy)

32 , 38 , 42 , 44 , 47 , 55


46


2022/03/31
(Thứ năm)

05 , 24 , 34 , 39 , 42 , 49


16


2022/03/29
(Thứ ba)

05 , 11 , 32 , 35 , 40 , 52


31


2022/03/26
(Thứ bảy)

01 , 06 , 16 , 30 , 34 , 55


29


2022/03/24
(Thứ năm)

05 , 09 , 16 , 35 , 45 , 46


44


2022/03/22
(Thứ ba)

01 , 14 , 18 , 28 , 47 , 49


22


2022/03/19
(Thứ bảy)

08 , 20 , 24 , 37 , 51 , 55


27trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New