chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 28 7 Times
Power 6/55 48,50,51,53 5 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 18,25,26,34,35 0 Times
Power 6/55 7,13,28,32,54 0 Times