chọn cuối Times Vẽ quả  số đặc biệt Đếm từ 20 lần cuối cùng rút ra kết quả như sau:
Vé số Bài 20 Số lần nóng vẽ Times
Mega 6/45 2 7 Times
Power 6/55 9 6 Times
Mega 6/45:
Power 6/55:
Vé số Bài 20 số lạnh vẽ Times
Mega 6/45 14,17,38,42 0 Times
Power 6/55 7,11,16,21,37,48 0 Times