xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Mega 6/45 Kết quả

2024/04/19
(Thứ sáu)

02 , 03 , 20 , 21 , 32 , 33


2024/04/17
(Thứ tư)

09 , 16 , 26 , 27 , 32 , 41


2024/04/14
(Chủ nhật)

07 , 12 , 16 , 29 , 42 , 45


2024/04/12
(Thứ sáu)

06 , 17 , 18 , 26 , 43 , 45


2024/04/10
(Thứ tư)

02 , 10 , 30 , 33 , 34 , 40


2024/04/07
(Chủ nhật)

03 , 11 , 15 , 17 , 24 , 35


2024/04/05
(Thứ sáu)

14 , 18 , 22 , 29 , 36 , 37


2024/04/03
(Thứ tư)

07 , 11 , 14 , 22 , 29 , 34


2024/03/31
(Chủ nhật)

05 , 12 , 13 , 17 , 40 , 41


2024/03/29
(Thứ sáu)

04 , 07 , 25 , 34 , 35 , 38


2024/03/27
(Thứ tư)

06 , 29 , 31 , 35 , 42 , 44


2024/03/24
(Chủ nhật)

01 , 14 , 22 , 28 , 32 , 42


2024/03/22
(Thứ sáu)

05 , 06 , 11 , 20 , 24 , 45


2024/03/20
(Thứ tư)

08 , 14 , 26 , 28 , 43 , 45


2024/03/17
(Chủ nhật)

01 , 03 , 05 , 26 , 30 , 42


2024/03/15
(Thứ sáu)

09 , 11 , 16 , 29 , 31 , 33


2024/03/13
(Thứ tư)

01 , 13 , 25 , 30 , 34 , 40


2024/03/10
(Chủ nhật)

04 , 12 , 19 , 23 , 36 , 41


2024/03/08
(Thứ sáu)

02 , 26 , 28 , 40 , 41 , 45


2024/03/06
(Thứ tư)

11 , 15 , 34 , 39 , 41 , 43


2024/03/03
(Chủ nhật)

03 , 10 , 17 , 20 , 22 , 27


2024/03/01
(Thứ sáu)

20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 37


2024/02/28
(Thứ tư)

01 , 10 , 21 , 25 , 32 , 39


2024/02/25
(Chủ nhật)

05 , 07 , 10 , 12 , 15 , 26


2024/02/23
(Thứ sáu)

04 , 17 , 19 , 27 , 28 , 36


2024/02/21
(Thứ tư)

02 , 08 , 14 , 19 , 24 , 42


2024/02/18
(Chủ nhật)

05 , 19 , 20 , 21 , 24 , 40


2024/02/16
(Thứ sáu)

06 , 10 , 16 , 20 , 40 , 42


2024/02/14
(Thứ tư)

08 , 09 , 11 , 12 , 40 , 44


2024/02/11
(Chủ nhật)

07 , 18 , 31 , 33 , 35 , 41trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New