xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Mega 6/45 Kết quả

2021/11/28
(Chủ nhật)

13 , 17 , 26 , 27 , 31 , 37


2021/11/26
(Thứ sáu)

04 , 18 , 25 , 29 , 32 , 34


2021/11/24
(Thứ tư)

02 , 10 , 18 , 23 , 34 , 36


2021/11/21
(Chủ nhật)

01 , 12 , 29 , 40 , 44 , 45


2021/11/19
(Thứ sáu)

09 , 10 , 26 , 28 , 39 , 43


2021/11/17
(Thứ tư)

04 , 15 , 25 , 26 , 32 , 35


2021/11/14
(Chủ nhật)

03 , 05 , 18 , 28 , 42 , 43


2021/11/12
(Thứ sáu)

11 , 14 , 18 , 24 , 35 , 37


2021/11/10
(Thứ tư)

17 , 18 , 19 , 20 , 27 , 44


2021/11/07
(Chủ nhật)

05 , 20 , 24 , 25 , 35 , 36


2021/11/05
(Thứ sáu)

10 , 16 , 36 , 40 , 41 , 42


2021/11/03
(Thứ tư)

03 , 13 , 15 , 23 , 24 , 44


2021/10/31
(Chủ nhật)

09 , 14 , 17 , 18 , 36 , 41


2021/10/29
(Thứ sáu)

17 , 19 , 22 , 31 , 32 , 34


2021/10/27
(Thứ tư)

13 , 17 , 26 , 29 , 33 , 39


2021/10/24
(Chủ nhật)

06 , 29 , 31 , 32 , 39 , 44


2021/10/22
(Thứ sáu)

03 , 05 , 06 , 09 , 28 , 43


2021/10/20
(Thứ tư)

05 , 09 , 33 , 40 , 41 , 45


2021/10/17
(Chủ nhật)

04 , 12 , 21 , 22 , 27 , 40


2021/10/15
(Thứ sáu)

05 , 13 , 17 , 20 , 29 , 45


2021/10/13
(Thứ tư)

20 , 34 , 37 , 39 , 41 , 42


2021/10/10
(Chủ nhật)

03 , 25 , 26 , 29 , 40 , 42


2021/10/08
(Thứ sáu)

04 , 13 , 18 , 23 , 33 , 43


2021/10/06
(Thứ tư)

09 , 11 , 15 , 20 , 32 , 36


2021/10/03
(Chủ nhật)

06 , 12 , 28 , 30 , 39 , 42


2021/10/01
(Thứ sáu)

11 , 15 , 17 , 27 , 28 , 45


2021/09/29
(Thứ tư)

06 , 15 , 16 , 27 , 36 , 42


2021/09/26
(Chủ nhật)

13 , 27 , 34 , 35 , 36 , 41


2021/09/24
(Thứ sáu)

01 , 04 , 07 , 14 , 16 , 41


2021/09/22
(Thứ tư)

05 , 10 , 19 , 22 , 36 , 45trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New