xổ số Việt Nam Chức năng chính Số kiểm tra tự động
Ngày Mega 6/45 Kết quả

2022/05/27
(Thứ sáu)

16 , 21 , 23 , 27 , 35 , 41


2022/05/25
(Thứ tư)

19 , 26 , 27 , 39 , 44 , 45


2022/05/22
(Chủ nhật)

01 , 07 , 10 , 24 , 33 , 40


2022/05/20
(Thứ sáu)

12 , 17 , 34 , 39 , 44 , 45


2022/05/18
(Thứ tư)

03 , 17 , 23 , 37 , 40 , 42


2022/05/15
(Chủ nhật)

05 , 20 , 21 , 31 , 34 , 37


2022/05/13
(Thứ sáu)

07 , 08 , 18 , 29 , 41 , 44


2022/05/11
(Thứ tư)

02 , 06 , 07 , 18 , 34 , 41


2022/05/08
(Chủ nhật)

04 , 12 , 20 , 25 , 35 , 37


2022/05/06
(Thứ sáu)

01 , 03 , 15 , 16 , 34 , 43


2022/05/04
(Thứ tư)

01 , 04 , 23 , 28 , 33 , 38


2022/05/01
(Chủ nhật)

08 , 21 , 26 , 35 , 37 , 42


2022/04/29
(Thứ sáu)

05 , 12 , 16 , 25 , 26 , 32


2022/04/27
(Thứ tư)

03 , 09 , 14 , 17 , 27 , 32


2022/04/24
(Chủ nhật)

09 , 12 , 23 , 30 , 32 , 40


2022/04/22
(Thứ sáu)

11 , 13 , 15 , 18 , 24 , 36


2022/04/20
(Thứ tư)

01 , 08 , 17 , 21 , 27 , 37


2022/04/17
(Chủ nhật)

05 , 13 , 15 , 28 , 38 , 40


2022/04/15
(Thứ sáu)

09 , 18 , 21 , 25 , 35 , 44


2022/04/13
(Thứ tư)

01 , 07 , 20 , 25 , 40 , 41


2022/04/10
(Chủ nhật)

04 , 17 , 28 , 30 , 38 , 42


2022/04/08
(Thứ sáu)

02 , 13 , 16 , 19 , 20 , 36


2022/04/06
(Thứ tư)

13 , 17 , 19 , 25 , 32 , 45


2022/04/03
(Chủ nhật)

05 , 11 , 20 , 26 , 40 , 43


2022/04/01
(Thứ sáu)

02 , 19 , 25 , 32 , 41 , 44


2022/03/30
(Thứ tư)

01 , 12 , 26 , 28 , 39 , 45


2022/03/27
(Chủ nhật)

08 , 17 , 21 , 39 , 44 , 45


2022/03/25
(Thứ sáu)

01 , 12 , 13 , 27 , 29 , 35


2022/03/23
(Thứ tư)

02 , 09 , 37 , 38 , 40 , 43


2022/03/20
(Chủ nhật)

01 , 09 , 10 , 12 , 22 , 44trang đầu tiên trang tiếp theo trang cuối

Order by Draw Date
New Để Cũ Cũ Để New